200 předpisů pokrmů pro kursy správné výživy pořádané Čs. Červeným křížem.

4. vyd. Československý Červený kříž, 1933. 72 s.
Edice: Knihovna referátu výživy Čs. Červeného kříže ; sv. 3, II. díl