20. století den po dni.

Cottrell, P. L; Cottrell, Philip L; ed. Cottrell, P. L
1. čes. vyd. Nakladatelský dům OP, . 255 s.