20 slobodných rokov okresu Bratislava-vidiek : Sborník.

Krajské osv. stredisko, 1966. 159 s.