20. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu : Zpráva o činnosti UV KSSS 20. sjezdu strany.

Chruščev, Nikita Sergejevič
ÚV KSČ, 1956. 122, [6] s.