20 rokov národného podniku Západoslovenské kameňolomy a štrkopiesky Bratislava : Jubilejná publikácia.

[nákl. vl, 1972. 79 s.