20 rokov Fyzikálneho ústavu SAV.

Blažek, Mikuláš
1. vyd. Veda, 1975. 60 s.