20 let Ústavy české republiky : ohlédnutí zpět a pohled vpřed.

Gerloch, Aleš; Kysela, Jan
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 391 s.