20 let lesnického školství v Trutnově 1945-1965 : jubilejní almanach SLTŠ.

Uhlíř, Jiří
1.vyd. Střední lesnická technická škola, 1965. 93 s. +