20 let JZD "9. květen" Střelice-Benkov 1952-1972.

Pluskal, Břetislav; Pavelka, V; Trávníček, J
1972.