20 let 1. dělostřeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova.

Výbor oslav 20letého trvání děl. pluku 1 Jana Žižky z Trocnova, 1937. 66 s.