2 x 2 je někdy 5 : říkadla, povídačky, básně, aforismy, epigramy a písničky pro kluky a děvčata.

Žáček, Jiří; il. Nagaj, Vladimír
2., přeprac. vyd. Albatros, 2004. 91 s.
Edice: Klub mladých čtenářů