2. trienále insitného umenia : Medzinárodná výstava : Slovenská národná galéria september - december 1969.

Svornosť, 1969. 1 sv. (nestr.)