2. komunitní plán sociálních služeb města Olomouce na období let 2010-2012.

Pilát, Miroslav; Prachniarová, Dagmar
Vyd. 1. Statutární město Olomouc, 2010. 180 s.