2. dodatek Sběratelského katalogu známek býv. ČSR a Protektorátu Čechy a Morava 1940 : (prosinec 1939).

Franěk, Jaroslav
Fr. Borový, 1939. 16 s.