1992 & 1993 : [projevy].

Havel, Václav; il. Haloun, Karel; il. Prokop, Jaroslav
1. vyd. Paseka, . 207 s.; 185 s., fot. příl