1984.

Orwell, George
Masarykova univerzita. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, 2001.