[1927-1928] - Ročenka české odborné školy pokračovací pro typografy v Brně.

Cvičná dílna české odb. školy typografické, 1928. [L] s.