1918-1919 : Prevrat na južnom Slovensku.

Szomolányi, Anton
nákladom vlastným, . 118 - [I] s.