1917 : projevy českých spisovatelů.

Heidler, Jan
Vesmír, 1921. 80 s.