16. května 1917 : 30. května 1917 ; 6. ledna 1918 ; 13. dubna 1918 : [čtyři manifesty].

il. Benda, Jaroslav
Jožka Matička, . 30, [1] s.; 32 s.