19. dny svařovací techniky : Vamberk 21.-24. 5. 1990, ČV svářečské společ. ČSVTS : [sborník příspěvků].

Dům techniky ČSVTS, 1990. 223 s.