1883 : první verše šestnáctiletého básníka "Slezských písní" věnované generálu Jaroslavu Kunzovi.

Bezruč, Petr
Bohuslav Bezecný, 1935. [v] s.