Půlstoletí Městské spořitelny pražské (1875-1925).

Městská spořitelna pražská, . 35 s.; 157 s., [41] l. obr. příl