1875-1925 : Půlstoletí Spořitelny města Tišnova.

[nákl. vl.], 1925. 35 s.