1830-1910 : Osmdesátiletý mocnář : Význačné události a zajím. obr. ze živ. J.V. cís. a krále Františka Josefa I.

Filip, Otakar
Místodrž. knihtisk, 1910. 242 s.