170 rokov lesníckeho vys. školstva v ČSSR : 25 rokov VŠLD vo Zvolene : 1807-1952-1977.

Priesol, Adolf
1. vyd. Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1977. 221 s.