1500 slov pre križovkárov (križovkárský slovník).

Marschalko, Július
(Slovenská križovka a hádanka), 1947. 34-[I] s.