150. výročie bratislavského exodu : materiály z vedeckej konferencie 11.-12. marca 1994 v Levoči.

1. vyd. Univerzita P.J. Šafárika, 1995. 91 s.
Edice: Acta Facultatis philosophicae Universitatis Šafarikanae ; 15 (AFPh UŠ 74)