150 let výchovné a vzdělávací instituce pro nevidomé v Brně.

Smýkal, Josef
[Základní škola internátní pro nevidomé], 1985. 185 s., obr. příl