150 let třineckých železáren VŘSR.

Pravda, 1989. 1 sv. (nestr.)