15 rokov vodného hospodárstva na Slovensku.

1. vyd. Slov. vydav. techn. lit, 1960. 143 s.