15 let zahraniční politiky ODS.

Langer, Ivan; ed. Mrklas, Ladislav; ed. Klíč, Zbyněk
1. vyd. CEVRO - Liberálně-konzervativní akademie, 2006. 128 s.