15 let DAMU a Disku : 1945-1960 : [Sborník].

Svaz čs. divadelních umělců, 1961. 84, [2] s.