14. září + T.G.M.

Novotný, Jan Osvald
Zemská osvětová rada, 1946. 10 s.