14. akustická konferencia Akustika reči a vnímanie zvuku.

Dom techniky SVTS, 1976. 2 sv. (160 s., s. 161-269)