123 čínských receptov v slovenskej kuchyni.

Heřmanová, Zdenka
2. vyd. Osveta, 1989. 155 s.