120 rokov drevárskeho priemyslu v Žarnovici.

n.p. Preglejka, 1980. 94 s.