12. všesokolský slet Praha 1994.

Vyd. 1. Augusta, 1995. 166, [4] s.