11x v třídní knize : [Kniha zdravého humoru ze školních lavic].

Fabián, Karel
1. vydání. Nakladatelské a tiskařské podniky "Cíl", 1946. 108-[II] s.