11. všesokolský slet 1948. Praha.

ed. Škvor, Jiří; ed. Provazníková, Marie
1. nezkrácené a v exilu dopl. česko-slovenské vyd. Konfrontace, 1976. 99 s.
Edice: Helvetia