11. valný sjezd českého učitelstva a přátel školství v královském hlavním městě Praze od 5.do 9. srpna 1903.

Skála, Bohdan
[s.n.], 1904. 192 s.