11. sjezd Maďarské socialistické dělnické strany 17.-22. března 1975 : výbor z materiálů.

ed. Rossová, Anna
1. vyd. Svoboda, 1975. 142 s.