100x kondiční posilování v otázkách a odpovědích.

Rudzinskyj, Ivan; Hájek, Jiří; il. Rose, Bedřich
1. vyd. Mladá fronta, 1987. 162 s.