1001 filmů, které musíte vidět, než umřete.

Schneider, Steven Jay
3., aktualiz. vyd. Volvox Globator, 2012. 960 s.