1001 filmů, které musíte vidět, než umřete.

Schneider, Steven Jay
2., upr. a aktualiz. vyd. Volvox Globator, 2007. 960 s.