1000 poučení zo spisovnej slovenčiny.

Bosák, Ján; ed. Horák, Gejza
2. vyd. Slov. pedagog. nakl, . 320 s.