1000 poučení zo spisovnej slovenčiny.

2. vyd. Slov. pedagog. nakl, 1974. 320 s.