1000 poučení zo spisovnej slovenčiny.

1. vyd. Slov. pedagog. nakl, 1971. 369 s.