1000+ grafických prvků : pro zřetelnější a jasněji čitelný design.

Slovart, 2009. 319 s.