1000 divů Čech, Moravy a Slezska.

David, Petr; Soukup, Vladimír
Vyd. 2., upr. Knižní klub, 2009. 376 s.