100 vzorů smluv, dohod a podání ze zákoníku práce : [stav] leden 1999.

Jouza, Ladislav
2. vyd., dopl. a aktualiz. Polygon, 1999. 319 s.